Male, Boggie's Elias, PER w 62,  Born 4th of January 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillbaka till Nostalgi 1                             Back to Nostalgia 1